Toiminta

Lilliputti on paikka, johon lapset tulevat kuin omaan toiseen kotiinsa. Lilliputissa olo on kuin yhdessä suuressa perheessä omassa lintukodossamme. Lilliputissa lapsia hoidetaan kuin omia; annetaan rakkautta ja rajoja, vastuuta ja vapautta sekä halia ja syliä.

Päiväkodissa kannustetaan lasta omatoimisuuteen ja tuetaan oman aktiviisuuden kehittymistä päivittäisissä askareissa. Itsetuntoa ja tunnetaitoja tuetaan säännöllisesti erilaisilla tuokioilla sekä arkiaskareissa. Lapsen yksilöllinen tukeminen toteutuu luontevasti pienryhmissämme, jossa huomioidaan lapsen osallisuus ja lapsilähtöinen toiminta.

Päiväkodissa on käytössä viikon lukujärjestys, joka toistuu viikoittain. Siinä olemme huomioineet mm. liikunnan, musiikin ja askartelun jokaisessa ryhmässä. Tavoitteellinen suunniteltu toiminta toteutuu pääosin pienryhmätoimintana, joka tukee jokaisen lapsen yksilöllistä kehittymistä arkitoimintojen ohella. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana toimii aina lasten mielenkiinto ja ideat käsiteltävään aiheeseen. Pienryhmätoiminnan vastapainona toimimme yhteisesti koko talon voimin mm. ulkoiluaikaan sekä yhteiset retket.

Luontokasvatus näkyy vahvana osana toiminnassa mm. metsämörritoimintana ja teemme viikoittain säännöllisiä metsäretkiä lähimetsään. Ulkoilemme säällä kuin säällä ja lähiympäristö tulee meille tutuksi toimintakauden aikana. Askarteluissa pyrimme hyödyntämään luonnon materiaaleja sekä kierrätystä yhdessä muiden materiaalin kanssa. Päiväkodin miljöö huokuu luonnonläheisyyttä viihtyisän pihan, metsäympäristön ja rakentamisessa käytettyjen puumateriaalien ansiosta.

Lilliputissa rikastetaan lapsen kasvua ja kehitystä tiedekasvatuksella tutkien erilaisia ilmiöitä ja kokeiden kautta. Tiedekasvatuksen avulla herättelemme lapsen omaa luontaista tutkijaa suunnitelmallisen toiminnan avulla. Arkimatikka näkyy myös vahvasti jokaisessa ryhmässämme päivittäin. Toiminta perustuu vuodenaikojen kiertokulkuun ja määrittää toimintakautemme toimintaa.