Yhteistyö

Tärkein yhteistyökumppanimme on lapsen huoltaja (t) kanssa kasvatuskumppanuus lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen. Lapsen huoltajan kanssa pyritään pitämään yhteistyö avoimena päivittäisten kohtaamisten ja mobiilisovelluksen avulla. Päiväkotimme kuuluu yhteisövaikuttavuusmalliin, joka mahdollistaa yhden kontaktin periaatteen sosiaali- ja terveydenhuollon piiriin tarvittaessa.

Lapsen kasvuun ja kehitykseen tukeen liittyen teemme tiivistä yhteistyötä Oulun kaupungin kiertävän varhaiserityisopettajan (veo) kanssa. Neuvola ja terveyspalvelut kuuluvat myös tarvittaessa yhteistyökuvioihimme. Päiväkodilla vierailevat terapeutit ovat myös vahva tuki ja yhteistyökumppanimme lapsen tuen asioissa.

Muut yksityiset päiväkodit kuuluvat yhteistyöverkostoomme. Seurakunnan kanssa yhteistyö toteutuu pikkukirkkojen ja kappelivierailujen kautta. Satunnaista yhteistyötä tehdään toimintakaudesta riippuen eri tahojen kanssa esimerkiksi retkiin tai lapsen liikkumiseen liittyen. Suomen latu mahdollistaa meille metsämörritoiminnan mahdollisuuden säännöllisellä yhteistyöllä. Esiopetusikäisen lasten kanssa pyrimme pitämään yhteistyötä yllä lähikouluihin erilaisten tutustumisten kautta.